Division Director

                   s  8233038

      นายวราวุธ  เล็กวิเชียร

             ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

link ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
กองการพัสดุ กรมทางหลวง

   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  

เล่มที่ 1 กฎหมายและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ   จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง

   

URL: https://drive.google.com/file/d/189wC4VtbBxlBoeZ0A_H1pqavXTfampvk/view?usp=sharing


เล่มที่ 2 คำสั่งกรมทางหลวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

    

URL: https://drive.google.com/file/d/1rwtRyX5NWrJ4Xcpt1wn2mkjj0qtvZFqO/view?usp=sharing


เล่มที่ 3 หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

    

URL: https://drive.google.com/file/d/1xMRaUXb9ImsRIrWHW6VOewu8chd0WzK7/view?usp=sharingnew iconขั้นตอนการดำเนินงานด้านการพัสดุ 32 กระบวนงาน
แจ้งเวียนตามหนังสือกองการพัสดุ ที่ กพ.2/2252 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561
1. การจัดทำข้อตกลงคุณธรรม  คลิกดาวน์โหลด
2. การคำนวณราคากลาง   คลิกดาวน์โหลด
3.การจัดซื้อโดยใช้บัญชีนวัตกรรมไทย คลิกดาวน์โหลด
4.การจัดซื้อโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คลิกดาวน์โหลด
5.การจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลด
6.การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คลิดดาวน์โหลด
7.การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา คลิกดาวน์โหลด
8.การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก คลิกดาวน์โหลด
9.การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดาวน์โหลด
10.การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
11.การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คลิกดาวน์โหลด
12.การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดาวน์โหลด
13.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
14.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ คลิดดาวน์โหลด
15.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คลิกดาวน์โหลด
16.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดาวน์โหลด 
17.การอุทธรณ์ คลิกดาวน์โหลด
18.การร้องเรียน คลิกดาวน์โหลด
19.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ/จ้างทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
20.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญางานจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
21.การขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับงานซื้อ/จ้างทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
22.การขยายอายุสัญญา การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
23.การบอกเลิกสัญญางานซื้อและงานจ้างทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
24.การบอกเลิกสัญญาการจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
25.การลงโทษผู้ทิ้งงาน คลิกดาวน์โหลด
26.การรับพัสดุ คลิกดาวน์โหลด 
27.การตรวจสอบพัสดุประจำปี คลิกดาวน์โหลด
28.การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด คลิกดาวน์โหลด
29.การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ คลิกดาวน์โหลด
30.การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน คลิกดาวน์โหลด
31.การจำหน่ายโดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย คลิกดาวน์โหลด
32.การจำหน่ายโดยวิธีการแลกเปลี่ยน คลิกดาวน์โหลด

..................................................................................

 

  1. ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
 

อวยพรปีใหม่ 2562

thai clock

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้63
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว154
mod_vvisit_counterเดือนนี้63
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1019
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน342548

We have: 2 guests, 1 bots online
Your IP: 3.228.220.31
 , 
Today: Aug 04, 2020