สภาพอากาศวันนี้

ประวัติแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3


ความเป็นมา 

              แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เดิมชื่อ สำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ก่อตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/15/2547 ลว. 7 กันยายน 2547 โดยการแบ่งเส้นทางควบคุมจากแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 และแขวงการทางบุรีรัมย์ แขวงฯ นครราชสีมาที่ 3 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานบำรุงทางนครราชสีมาที่ 3 ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/7/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องการกำหนดแขวงทางหลวงตามประกาศกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558  ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย กม.10 + 768 (ด้านซ้ายทาง) ถนนราชสีมา – โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร.0-4421-2200 โทรสาร. 0-4421-2199


การแบ่งส่วนราชการ

              แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีผู้อำนวยการแขวงทางหลวง เป็นผู้บังคับบัญชาและรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง 3 ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในการบริหารราชการ


วิสัยทัศน์

"องค์กรที่เป็นเลิศด้านการบำรุงทาง และงานอำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง"


หน้าที่ความรับผิดชอบ


แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีหน้าที่ควบคุมการใช้ทางหลวงให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติทางหลวงดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ดี ใกล้เคียงกับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ร่มรื่นสวยงาน ปลอดภัยและประหยัดในการเดินทางและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในด้านคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การปกครอง และการป้องกันประเทศ ให้การบริการประชาชนส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เส้นทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น ต่อ 2 ช่องจราจร 808.528 กิโลเมตร (ระยะทางจริง 496.678 กิโลเมตร


*** แบ่งออกตามชนิดผิวทางและปริมาณงาน ดังนี้

ผิวทางชนิดคอนกรีต 80.649 กิโลเมตร ปริมาณงาน    368.748 หน่วย

ผิวทางชนิดแอสฟัลต์ 727.879 กิโลเมตร ปริมาณงาน 2,910.338 หน่วย

รวม 808.528 กิโลเมตร รวม 3,279.086 หน่วยขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

น้ำมันวันนี้

ราคาทองคำปัจจุบัน