สภาพอากาศวันนี้

งานสารบรรณ

นางนงนารถ  ยอดผักแว่น
หัวหน้างานสารบรรณ


หน้าที่ความรับผิดชอบของงานสารบรรณ

- รับ / ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ออกเลขหนังสือส่งของหน่วยงานไปยังหน่วยงานราชการภายนอกด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- จัดเก็บ , ดูแล , สำเนาออกเลขหนังสือ

- ลงรับ / ส่งหนังสือของหน่วยงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- จัดทำหนังสือเวียนส่งภายในหน่วยงาน

- รับ / ส่งหนังสือราชการ จดหมาย โทรเลข ธนาณัติ พัสดุของหน่วยงาน

- เก็บรักษาทะเบียนหนังสือรับ - ส่งของหน่วยงาน

- รวบรวม  ติดตาม  ประเมินผล  จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน

- กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัด

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

August 2020
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

น้ำมันวันนี้