สภาพอากาศวันนี้


งานปรับซ่อม

นายอลงกต ทาขุลี
รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้างานปรับซ่อม


หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยปรับซ่อม

- รับผิดชอบงานปรับซ่อมของแขวงทางหลวง

- ควบคุมการจัดทำรายงานในหน่วยปรับซ่อมของแขวงทางหลวง ให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

- ควบคุมวางแผนการบำรุงรักษาการให้คำแนะนำและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเครื่องจักร, ยานพาหนะและเครื่องมือกลในสังกัดแขวงทางหลวง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ

1. การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันการเสียหาย ( preventive maintenance)  อันได้แก่การตรวจสอบความเรียบร้อยการทำความสะอาดการให้บริการปรับแต่งตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดจน การควบคุมการใช้น้ำมัน หล่อลื่นน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันอื่นๆจาระบีวางแผนการให้บริการหล่อลื่นให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องมือกล

2. การปรับแต่ง (tuneupandadjustment)  วางแผนปฏิบัติการและดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักรและยานพาหนะและเครื่องมือกลตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือที่ระบุไว้ในคู่มือ
3. การซ่อมเบา ( minor repair ) รับผิดชอบงานซ่อมเบา ได้แก่ งานซ่อมระบบเดียวหรือสองระบบในคราวเดียวกัน เช่น ซ่อมระบบห้ามล้อซ่อมระบบไฟฟ้า ซ่อมระบบบังคับเลี้ยวการซ่อมเล็กน้อยในระบบเครื่องยนต์ ฯลฯ

- ตรวจสอบความชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและยานพาหนะตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อพิจารณาการปรับ  ซ่อมที่เหมาะสม เช่น ซ่อมที่แขวงทางหลวงหรือสำนักทางหลวงแล้วแต่กรณีก่อนที่เครื่องจักร  และยานพาหนะ หรือเครื่องมือนั้นๆ จะชำรุดเสียหายมากและหนักยิ่งขึ้น

- ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะตลอดจนการจัดทำสถิติต่างๆ

1. ควบคุมการจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะ

2. บันทึกความเคลื่อนไหวของเครื่องจักรและยานพาหนะ

3. บันทึกการซ่อมและการใช้อะไหล่ในการซ่อมของเครื่องจักรและยานพาหนะแต่ละครั้งเพื่อสามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมได้เมื่อต้องการ

4. ตรวจสอบประวัติเครื่องจักรและยานพาหนะที่ชำรุดใช้การไม่ได้หรือราคาซ่อมสูงมาก  เพื่อดำเนินการขออนุมัติแทงจำหน่าย

- ควบคุมบังคับบัญชาตลอดจนพิจารณาเสนอบำเหน็จความชอบและการลงโทษเจ้าหน้าที่  ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

น้ำมันวันนี้