สภาพอากาศวันนี้

งานอำนวยความปลอดภัย

นายธาดา  ข่ายทอง
หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย (จราจรสงเคราะห์)


หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยอำนวยความปลอดภัย (จราจรสงเคราะห์)

หน่วยอำนวยความปลอดภัย (จราจรสงเคราะห์) เป็นหน่วยงานสังกัดฝ่ายช่างโดยมีหน้าที่หลักในการจัดทำป้ายสัญญาณจราจร, สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ควบคุมการปฏิบัติงานจราจรสงเคราะห์ เช่น ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรชั่วคราว ไฟสัญญาณจราจรไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนหลักเขต หลักกันโค้ง ราวกันอันตราย หลักกิโลเมตร หมุดหลักฐานอื่น ๆ

1. ผลิตหลักกันโค้ง หลักเขตทาง หลักกิโลเมตร ราวกันอันตราย หมุดหลักฐานอื่น ๆ

2. ผลิตป้ายจราจรชั่วคราว เช่น ป้ายไม้ แผงกั้น ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน ป้ายบังคับ เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงทาง หรือกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน

3. ตรวจสอบป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจร ให้อยู่ในสภาพดี

4. ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนป้ายจราจรให้อยู่ในสภาพดี

5. ดำเนินการติดตั้งป้าย เครื่องหมาย สัญญาณจราจรให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด

6. ซ่อมและตีเส้นจราจรเพื่อแบ่งช่องทางรถวิ่งในระยะสั้นตีเส้นทำเกาะแบ่งถนนซึ่งสามารถใช้เครื่องจักรขนาดเล็กปฏิบัติงานได้

7. ฝังหมุด เขียน หรือทาสีบนผิวทาง บน curb หรือบนสิ่งก่อสร้างอื่นที่ใกล้เคียง เช่น เสาไฟฟ้าต้นไม้สะพาน เขียนลูกศร ตัวอักษร ทางคนเดินข้ามถนน   เส้นหยุดถึงทางแยก หรือทางรถไฟ

8. ดำเนินการซ่อมบำรุงแขวง บริเวณแขวง , ไฟสัญญาณจราจร

- ควบคุมการปฏิบัติงานสะพานและโครงสร้าง

1. ซ่อมอาคาร สำนักงานในบริเวณแขวงทางหลวง ตลอดจนศาลาที่พักผู้โดยสารป้อมยามตู้นับจำนวนจราจร ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

2. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ

- ควบคุมดูแลการรดน้ำต้นไม้ ในบริเวณแขวงฯ และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ซ่อมศาลาทางหลวง พ่นสีเครื่องหมายกรม หมายเลขกรมที่ตัวเครื่องจักร หรือยานพาหนะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงฯ

- ควบคุมการใช้ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

- รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถิติต่าง ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด

- ควบคุมบังคับบัญชา ตลอดจนพิจารณาเสนอความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในงานจราจรสงเคราะห์

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแต่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

October 2020
MTWTFSS
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

น้ำมันวันนี้