สภาพอากาศวันนี้

โครงสร้างผู้บริหาร

นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3

นางสุนทรี แทบประสิทธิ์

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายปฏิบัติการ

นายชิตพล เหล่าอัน

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม

นางบังอร โพธิ์แก้ว

รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร

นายพันธุ์เทพ สาตรา

หัวหน้าหมวดทางหลวงครบุรี

นายธาดา ข่ายทอง

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นางนงนารถ ยอดผักแว่น

หัวหน้างานสารบรรณ

นายอนุชิต คูณขุนทด

หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย

นายอลงกต ทาขุลี

รักษาการแทนในตำแหน่ง

หัวหน้างานปรับซ่อม

นายวิสูตร กรองสอาด

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นายศุภลักษณ์ ศิริสุทธิ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงหลุมเงิน

นายสมศักดิ์ ฉิมใหม่

หัวหน้างานวางแผน

นางมะลิ ขจรฤทธิ์

หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

นายชัยรัตน์ หนานสายออ

หัวหน้าหมวดทางหลวงธงชัยเหนือ


นางดาววลี ริมใหม่

หัวหน้างานสารสนเทศ

นายวิชัย แวววุฒินันท์

หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองบุญมากนายพิชัย ภู่วิจิตร

หัวหน้าหมวดทางหลวงเฉลิมพระเกียรติ

(นครราชสีมา)ขณะนี้เวลา

Ulti Clocks content

ปฏิทิน

August 2020
MTWTFSS
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

น้ำมันวันนี้

ราคาทองคำปัจจุบัน