แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

taling chun1 BANGKHAE SAMAEDUM Bangkhuntien

 

talingchan

 

Attragamrang

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานด้านงานบำรุงทางซึ่งดำเนินกลยุทธ์การบริการ แบบรวดเร็วฉับไว เชิงบูรณาการ

เพื่อมุ่งให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยและความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้เส้นทาง อย่างสูงสุด

 

พันธกิจ

บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อให้มีสภาพพร้อมในการ ให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางอย่างสะดวก

ปลอดภัย สะอาดและสวยงาม ตลอด ถึงการควบคุมดูแล การดำเนินกิจกรรมใดใด ในเขตพื้นที่ทางหลวง

ให้เป็นไปตามกฎหมายทางหลวงอย่างเคร่งครัด

 

ยุทธศาสตร์

เจาะลึกถึงปัญหา และแก้ไขให้ถูกจุดอย่างจริงใจ สร้างเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด สร้างภาพลักษณ์องค์กร และ ประสานประโยชน์ร่วม กับ หน่วยงานภายนอก

ปรับลดขั้นตอนและขอบจำกัดแบบเดิม สู่มุมมองยุคใหม่

 

คำขวัญ

ก้าวล้ำพัฒนา รุดหน้าจริงใจ งานทางสดใส คือ หัวใจหมวดทางหลวงตลิ่งชัน

 

© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th