แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

taling chun1 BANGKHAE SAMAEDUM Bangkhuntien

 

Samaedamdisway

 

Attragamrang

 

 

 

ประวัติความเป็นมา

หมวดการทางบางขุนเทียนที่ 1 เป็นหมวดที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/79/2544

 ลงวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2544ซึ่งอยู่ในสังกัดของแขวงการทางธนบุรีในขณะนั้น

ต่อมาได้ถ่ายโอนไปสังกัดแขวงการทางกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547

และต่อมาได้ถ่ายโอนมาสังกัดสำนักบำรุงทางธนบุรี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดทางหลวงแสมดำ 

แต่งตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/14/2558ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

สังกัดแขวงทางหลวงธนบุรีสำนักงานทางหลวงที่ 13 

 

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นหมวดการทางชั้นนำของ สำนักงานบำรุงทางธนบุรี ให้บริการแก่ผู้ใช้ทางหลวงด้วยความ

ปลอดภัย อย่างมีคุณภาพแบบบูรณาการ และมีมิติสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วน

พันธกิจ

ให้บริการแก่ผู้ใช้ทางหลวงด้วยคุณภาพ มีความ ปลอดภัยเป็นเลิศ

โดยทีมงานที่มีความสามารถ

 

ยุทธศาสตร์

โครงการ Office สร้างสรรค์

โครงการ ร่วมมือร่วมใจรักษาทางหลวง

© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th