ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

 

logohighway

 

ความเป็นมา

 

     ด้วยสำนักงานบำรุงทางธนบุรี กรมทางหลวง ได้สนับสนุนและส่งเสริมพนักงานในสังกัดให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี โดยมีการสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประจำปีของสำนักงานฯ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานฯ กับแขวงการทางอื่น ๆ หรือกีฬาภายในประจำปีของกรมทางหลวง ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการเข้าร่วมการแข่งขันมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้นักกีฬาของสำนักงานฯ ไปแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก

     ฟุตซอลเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมของประชาชนคนไทยทั่วไปเป็นอย่างมาก เนื่องจากกีฬาฟุตซอลเป็นเกมกีฬาที่สนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจ และสามารถจัดการแข่งขันได้ตลอดทั้งปี ใช้จำนวนผู้เล่นไม่มาก และสามารถเล่นได้ทุกสถานที่ ในปัจจุบันกีฬาฟุตซอลได้มีการพัฒนาขึ้นมาก ไม่ว่าด้านระบบการเล่น เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้นำมาผสมผสานกันเป็นกีฬาประเภททีม  โดยขณะนี้ทีมนักกีฬาฟุตซอลของสำนักงานฯ ได้มีการฝึกซ้อมและพัฒนาการเล่นในทิศทางที่ดีขึ้นมาก ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายการ “CAT Regional Futsal Tournament 2011” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของการแข่งขันในระดับประเทศ  และเป็นทีมที่ได้เข้าเล่นในรายการ “THAILAND FUTSAL PREMIER LEAGUE 2012” สำนักงานฯ จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ทีมสน.บท.ธนบุรีประสบความสำเร็จ โดยมีการจัดตั้งชมรมกีฬาฟุตซอล สำนักงานบำรุงทางธนบุรี กรมทางหลวง เพื่อบริหารจัดการทีมนักกีฬาให้เข้าสู่ระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล มุ่งสู่นักกีฬาอาชีพ

     ต่อมาสำนักงานฯ มีแนวคิดที่จะขยายผลจากการดำเนินงาน โดยได้เสนอชื่อทีมสน.บท.ธนบุรี ให้สโมสรกรมทางหลวงได้รับทราบ และขอเปลี่ยนชื่อทีมเป็น “ทีมฟุตซอลสโมสรกรมทางหลวง” โดยได้รับการอนุมัติให้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่เนื่องจากกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีงบประมาณที่จะสนับสนุนในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างมีสุขภาพกายและใจที่ดี

2.      เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของราชการให้มีใจรักกีฬา

3.      เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของกรมทางหลวง

4.      เพื่อประชาสัมพันธ์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

5.      เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนเยาวชนให้มีใจรักกีฬา ซึ่งจะนำพาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

6.      เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนกีฬาฟุตซอลมุ่งสู่นักกีฬาในระดับอาชีพ ตามนโยบายของการกีฬา     แห่งประเทศไทย

 

ผลงานที่ผ่านมา

 

                  รางวัล                                     รายการแข่งขัน

 

รองชนะเลิศอันดับ 1        : OMNOI FUTSAL 2010

ชนะเลิศ                         : กีฬาภายในสำนักทางหลวงที่11ประจำปี2552

รองชนะเลิศอันดับ 1        : กีฬาภายในกรมทางหลวงประจำปี2552

รองชนะเลิศอันดับ 1        : ฟุตซอล เดอะไพรมารี่ คัพ ครั้งที่12010

ชนะเลิศ                         : ครัวต้นไทรคัพ ครั้งที่12010

รองชนะเลิศอันดับ 1        : สายสัมพันธ์ คัพ ครั้งที่1ประจำปี2553

ชนะเลิศ                         : กีฬาภายในสำนักทางหลวงที่11ประจำปี2553

ชนะเลิศ                         : ฟุตซอลประชาชนทั่วไปบางขุนเทียนคัพ ประจำปี2553”

ชนะเลิศ                         : ฟุตซอล กีฬาภายในกรมทางหลวงประจำปี2553

ชนะเลิศ                         : ฟุตซอลชุมชนเทศบาลบางปลา ครั้งที่1ประจำปี2554

ชนะเลิศ                         : พระสมุทรเจดีย์ ครั้งที่1

ชนะเลิศ                         : ไวไว-เดอะช็อค ฟุตบอลคัพ3

ชนะเลิศ                         : ฟุตซอลรายการ“CAT Regional Futsal Tournament 2011”ระดับภาค กรุงเทพและปริมณฑล

รองชนะเลิศอันดับ 1        : รายการ“CAT Regional Futsal Tournament 2011”ระดับประเทศ

วันที่ 25 พ.ย. 2554         : ได้ถูกเชิญให้ไปสอนเทคนิคการเล่นฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนปากจั่นวิทยา  จ.ระยอง

วันที่ 13 ก.ค. 2555         : ได้ถูกเชิญให้ไปสอนเทคนิคการเล่นฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนปากจั่นวิทยา  จ.ระยอง

วันที่ 31 ส.ค. 2555         : ได้ถูกเชิญให้ไปสอนเทคนิคการเล่นฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนศิรินุสรวิทยา  กรุงเทพฯ

ตุลาคม ปี 2555              : เข้ารว่มการแข่งขันฟุตซอลระดับอาชีพรายการ " จีเอ็มเอ็ม สปอร์ต ไทยแลนด์ ฟุตซอล พรีเมี่ยร์ ลีก 2012 - 2013

เมษายน ปี 2557             : เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลระดับอาชีพรายการ " FUTSAL THAILAND PREMIER LEAGUE 2014 "

ชนะเลิศ                         : ฟุตซอลรายการ " FUTSAL THAILAND DIVISION1 2015 " และเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ระดับอาชีพในปี 2016