สำนักงานบำรุงทางธนบุรี โดยนายสมประสงค์ อรรถาชิตได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน