แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ขอแสดงความยินดี นายสมประสงค์ อรรถาชิต ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี คนใหม่ ตามคำสั่ง กรมทางหลวง ที่ จ.๑.๓/๑๑/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฎิบัติราชการ ในลำดับที่ ๒๓ นายสมประสงค์ อรรถาชิต นายช่างโยธาอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมโยธา สังกัดแขวงการทางสกลนครที่ ๑ สำนักทางหลวงที่ ๓ ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง รองผูื้้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ฝ่ายปฎิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๕๗๖ ไปปฎิบัติราชการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

 

© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th