แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

  1. เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานเชิงรุก ยืดหยุ่น คล่องตัว
  2. รูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ไม่ติดกับความเป็นราชการแบบเดิม
  3. มุ่งเน้นผลงาน วัดผลได้ และคุ้มค่ากับเงินงบประมาณ
  4. คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ทางและประชาชนสองข้างทางโดยรวมเป็นสำคัญ
  5. บริการประชาชนในลักษณะ One Stop Service (จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน)
  6. เน้นการทำงานในลักษณะจ้างเหมาเป็นหลัก
  7. เน้นความทันสมัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารดำเนินงานครบวงจร
  8. เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งอยู่บนฐานขององค์ความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th