ประวัติแขวงทางหลวงธนบุรี

 

สำนักงานบำรุงทางธนบุรี จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/25/2547 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2547

เป็นหน่วยงานลำดับที่ 19 ใหม่ล่าสุด สถานที่ตั้งเลขที่ 462/1 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ซึ่งตั้งรวมกับหมวดการทางตลิ่งชัน มีเนื้อที่ 14-1-60 ไร่ โดยรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทางหลวง(จำนวน 5 สายทาง)

ระยะทางจริงรวม 77.514 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 405.109 กม. ปริมาณงาน 1,551.489 หน่วย มีหมวดการทางในสังกัดจำนวน 4 หมวด ดังนี้

 

  1. หมวดทางหลวงตลิ่งชัน รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 341 และสาย 338 รวมต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ระยะทาง 26.397 กม. ระยะต่อ 2 ช่อง   จราจร 115.969 กม. ปริมาณงาน 408.498 หน่วย
  2. หมวดทางหลวงบางแค รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 9 รวมต่างระดับบางแค และต่างระดับฉิมพลี ระยะทาง 11.900 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร   95.063 กม. ปริมาณงาน 384.954 หน่วย
  3. หมวดทางแสมดำ รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 35 รวมต่างระดับบางขุ