แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ประวัติแขวงทางหลวงธนบุรี

 

สำนักงานบำรุงทางธนบุรี จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/25/2547 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2547

เป็นหน่วยงานลำดับที่ 19 ใหม่ล่าสุด สถานที่ตั้งเลขที่ 462/1 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ซึ่งตั้งรวมกับหมวดการทางตลิ่งชัน มีเนื้อที่ 14-1-60 ไร่ โดยรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาทางหลวง(จำนวน 5 สายทาง)

ระยะทางจริงรวม 77.514 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 405.109 กม. ปริมาณงาน 1,551.489 หน่วย มีหมวดการทางในสังกัดจำนวน 4 หมวด ดังนี้

 

  1. หมวดทางหลวงตลิ่งชัน รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 341 และสาย 338 รวมต่างระดับพุทธมณฑลสาย 2 ระยะทาง 26.397 กม. ระยะต่อ 2 ช่อง   จราจร 115.969 กม. ปริมาณงาน 408.498 หน่วย
  2. หมวดทางหลวงบางแค รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 9 รวมต่างระดับบางแค และต่างระดับฉิมพลี ระยะทาง 11.900 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร   95.063 กม. ปริมาณงาน 384.954 หน่วย
  3. หมวดทางแสมดำ รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 35 รวมต่างระดับบางขุนเทียน ระยะทาง 14.660 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 85.985 กม. ปริมาณงาน 304.014 หน่วย
  4. หมวดทางหลวงบางขุนเทียน รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข 9 และสาย 3242 ระยะทาง 24.557 กม. ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 108.182 กม.

 

 

นโยบายในการจัดตั้งสำนักงานบำรุงทาง
จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้การบริหารงานบำรุงรักษาทางหลวงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนปรับบทบาท

ปรับขนาดกำลังคนภาครัฐและภารกิจของหน่วยงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์โดยให้สอดคล้อง

และสามารถรองรับกับนโยบายรัฐบาลในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนและสังคมโดยรวม

 

การกำหนดชื่อสำนักงานบำรุงทางธนบุรี
เดิมใช้ชื่อ สำนักงานบำรุงทางกรุงเทพ ที่ 2 ให้แบ่งระยะทาง และปริมาณงานในความควบคุมจากแขวงการทางกรุงเทพ

แบ่งระยะทางควบคุมโดยการยึดถือแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลัก เนื่องจากมีระยะทางในความควบคุมใกล้เคียงกัน

แขวงการทางกรุงเทพควบคุมดูแลรับผิดชอบสายทางด้านพระนคร และสำนักงานบำรุงทางกรุงเทพ ที่ 2

ควบคุมดูแลรับผิดชอบสายทางด้านฝั่งธนบุรี อนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่และสายทางในความรับผิดชอบอีก

ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ชื่อจังหวัดธนบุรีให้คงไว้ ต่อมาภายหลังจึงใช้ชื่อว่า

 

“แขวงทางหลวงธนบุรี”

 

ขอบเขตพื้นที่ควบคุม
ระยะทางจริง 77.514 กิโลเมตร (ผิวทางคอนกรีต 31.576 กม.ผิวแอสฟัลต์ 45.938 กม.)
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 431.058 กิโลเมตร
ปริมาณงาน(WORKLOAD) 1,551.489 กิโลเมตร

แบ่งออกเป็น 4 หมวดการทาง ได้แก่

 

 

หมวดทางหลวงตลิ่งชัน ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 0341

ตอน บางพลัด - บำหรุ กม กม.0+873 ด้านขวาทาง

เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา

facebangkhae

 

หมวดทางหลวงบางแค ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 0009

ตอน บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ กม.22+028(ใต้สะพานต่างระดับ)

เนื้อที่ 9ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา

 

หมวดทางหลวงแสมดำ ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 0035

ตอน ดาวคะนอง - แสมดำ กม.6+550 ด้านซ้ายทาง

เนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

 

หมวดทางหลวงบางขุนเทียน ตั้งอยู่ที่ทางหลวงหมายเลข 0035

ตอน พระประแดง - บางแค กม.6+550 ด้านซ้ายทาง

เนื้อที่ 50 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th