แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

 

taling chun1 BANGKHAE SAMAEDUM Bangkhuntien

 

Bangkhaedisway

 

Attragamrang

 

 

facebangkhae

 

 หมวดการทางภาษีเจริญตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 9ตอน
บางแค – คลองมหาสวัสดิ์ ที่ กม. 22+028 อาคารเลขที่ 1133
ถ.เพชรเกษม แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เนื้อที่ 9 ไร่ 3งาน 65 ตารางวา ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดทางหลวงบางแค 
แต่งตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/14/2558ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 
สังกัดแขวงทางหลวงธนบุรีสำนักงานทางหลวงที่ 13
 
 

วิสัยทัศน์

อุทิศตนและมุ่งมั่น

ในการพัฒนาระบบบำรุงรักษาทางหลวง

ให้ได้มาตรฐานสากล

จัดการทรัพยากรให้คุ้มค่า รวดเร็ว

สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง

 

พันธกิจ

ทำหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางหลวง

ในความรับผิดชอบให้มีสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา

สะดวก สะอาด ปลอดภัย

เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด

 


© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th