แขวงทางหลวงธนบุรี ยินดีต้อนรับ "เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย คล่องตัว ทำงานเชิงรุก มุ่งเน้นผลงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการและความพึงพอใจสูงสุด ของผู้ใช้บริการทางหลวง ”

ประวัติสโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

สโมสรฟุตซอลกรมทางหลวง

987

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กรมทางหลวง

Department of Highways

ราคาน้ำมัน ล่าสุด..

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

taling chun1 BANGKHAE SAMAEDUM Bangkhuntien

 

bangkhuentiendisway

 

Attragamrang

 

23350

 

ประวัติการก่อตั้ง

หมวดการทางบางขุนเทียนที่ 2แต่งตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/16/2548

ลงวันที่ 16 กันยายน 2548 สังกัดสำนักงานบำรุงทางธนบุรี สำนักทางหลวงที่ 11

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดทางหลวงบางขุนเทียน แต่งตั้งตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/14/2558 

ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 สังกัดแขวงทางหลวงธนบุรีสำนักงานทางหลวงที่ 13

 

 

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานเล็ก มุ่งเน้นการมรส่วนร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประชาชน 2 ข้างทางใน

กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาทางหลวงเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนผู้ใช้ทางหลวง

 

พันธกิจ

ทำหน้าที่ ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ในความรับผิดชอบ ให้มีสภาพที่ดี

สะดวก สะอาด ปลอดภัย ต่อผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

 

 

© ลิขสิทธิ์เป็นของสำนักงานบำรุงทางธนบุรี ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0-2435-8288-9 โทรสาร : 02-4330928 E–Mail : doh4193@doh.go.th