Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑

 แขวงทางหลวงตราด นำโดยนายสมเดช  โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด ร่วมบูรณาการกับตำรวจทางหลวง และนายช่างโครงการ สายตราด - หาดเล็ก ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงตราด เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงตราด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรห้วงเทศกาลสงกรานต์ และลดการเกิดอุบัติเหตุ ตามแนวทางโครงการ "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง " 

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.