Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

อัตรากำลังบุคลากร

กลุ่ม

จำนวน

ข้าราชการ

24

ลูกจ้างประจำ

34

พนักงานราชการ

13

ลูกจ้างชั่วคราว

153

รวม

224
ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.