Description slide 1 สำนักงานแขวงทางหลวงตราด Description slide 3 ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๖ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 ศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

 แขวงทางหลวงตราด นำโดยนายวิโรจน์  ใจดี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร่วมบูรณาการกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด ตำรวจทางหลวง เปิดศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ และปล่อยขบวนรถบริการเคลื่อนที่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงตราด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร โดยบริการตรวจซ่อมรถ แจกเครื่องดื่ม แผ่นพับแนะนำเส้นทาง

 คณะท่าน รองอธิบดีกรมทางหลวง (รทด.) ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ นายกมล  หมั่นทำ รองอธิบดีกรมทางหลวงฝ่ายดำเนินงาน พร้อมด้วย นายวราวุธ  เล็กวิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัิติการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของแขวงทางหลวงตราด เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตราด นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓  สายตราด - หาดเล็ก ทั้ง ๔ โครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้การต้อนรับ

ลิขสิทธิ์ © 2563 แขวงทางหลวงตราด. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.