ประชุมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมการบริหารสัญญาก่อสร้างปี 2561

Written by Super User. Posted in หน้าหลัก

วัน พุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีวรินทร์ ฟุ้งเฟื่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)  เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการเพื่อเตรียมการบริหารสัญญาก่อสร้างปี 2561 เพื่อแจ้งเงื่อนไขการทำงาน การรายงาน การควบคุมงาน และได้เน้นย้ำคุณภาพของงานทางหลวง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย ณ ห้องประชุม สำนักงานแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)

sunya

พิมพ์