ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 25 มกราคม 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ทล. ทช. รฟท.) เพื่อรับฟังผลกระทบที่ได้รับจากอุทกภัย, ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาและการให้ความช่วยเหลือ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางคืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางคืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และตาราง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 10 คน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที