ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 21 มกราคม 2560 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน