ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายปริญญา แสงสุวรรณ วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง (วญส.) พร้อมด้วยคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม การตรวจสอบบริเวณช่องน้ำและสะพาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย ณ แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)

ในภาพอาจจะมี 22 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, รองเท้า และสถานที่กลางแจ้ง