ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน), แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) และแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, งานแต่งงาน, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 15 คน, สถานที่ในร่ม