ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรี วรินทร์  ฟุ้งเฟื่อง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
สุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน)

เข้าสู่ระบบ

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) ได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน “โครงการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางลูกรังเป็นทางลาดยาง” ทางหลวงหมายเลข 4260 ตอน ทุ่งโพธิ์ - คลองราง ระหว่าง กม.14+700 - กม.17+507 รวมระยะทาง 2.807 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในท้องที่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินการ โดยมีผู้นำท้องถิ่น และราษฎรในพื้นที่เข้าร่วม ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านคลองราง ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม