สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)

ppp62   

mid small

12345

                                                

 

1586

 

ยินดีต้อนรับ สู่สำนักงานทางหลวงที่ 12

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์     

ไทยรัฐ                          

เดลินิวส์                        

มติชน                            

สยามกีฬา                       

บางกอกโพสต์                   

สยามดารา                      

                                                    

 

บริการทางหลวง

สอบถามเส้นทาง

เส้นทางลัด ทางเลี่ยงช่วงเทศกาล

จุดให้บริการทั่วไทย

สภาพการจราจรบนทางหลวง

จุดเสี่ยงที่ควรระวังในการเดินทาง

รายงานอุบัติเหตุบนทางหลวง

ขออนุญาตเกี่ยวกับทางหลวง

ทางเชือมเข้าออกทางหลวง

ปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง

วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ

ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์

ติดตั้งป้ายริมทางหลวง

ขั้นตอน/ระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต