Home

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

แขวงทางหลวงสมุทรสาครจัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน

การก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอน แยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย (ตอน 2 – 3)

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอน แยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย (ตอน 2 – 3) เริ่มตั้งแต่ กม. 14+660 – 21+500 เพื่อเพิ่มศักยภาพสายทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานเปิดการประชุม และนายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เขียนโดย Super User

ขอรายงาน ผลการปฏิบัติภารกิจจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร