ข่าวกิจกรรม

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร 

                        

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

          วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และคณะ ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง สะพานลอยคนเดินข้าม สะพานกลับรถ และศาลาทางหลวงในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้แก่ หมวดทางหลวงมหาชัย  หมวดทางหลวงบางโทรัด หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ หมวดทางหลวงพุทธมณฑล และหมวดทางหลวงนครชัยศรี โดยมี นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสนธยา ศรีนวล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานให้การต้อนรับ 
          ทั้งนี้ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย การลดอุบัติภัยและอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง สะพานลอยคนเดินข้าม สะพานกลับรถ และศาลาทางหลวง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ปุ่มสะท้อนแสง หลักนําทาง เป้าสะท้อนแสง และไฟกระพริบ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณที่เกิดบ่อย ช่วยป้องกันและลดการเกิดอาชญากรรมต่อประชาชนที่สัญจรและเดินเท้า และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปรากฏแก่สายตาในเวลากลางคืนให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดินรถ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและชุมชน รวมทั้ง การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงบนป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เครื่องหมายนําทาง และการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบนราวกันอันตราย ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม จุดที่ติดตั้งต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย และดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่พักอาศัยอยู่สองข้างทางหลวงเป็นสำคัญ

 

         

 

 #ภาพและกิจกรรมกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง