ข่าวกิจกรรม

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

ตรวจโครงการก่อสร้างจุดกลับรถ

บริเวณหน้าสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม

                   

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) และนายทรงฤทธิ์ ชยานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ตอน 3 ที่ กม.31+980 (บริเวณจุดกลับรถหน้าสวนสามพราน) ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 


          แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวง(Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ตอน 3 ที่ กม.31+980 (บริเวณจุดกลับรถหน้าสวนสามพราน) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นย่านชุมชน วัด โรงเรียน และมีจุดกลับรถ ทำให้เกิดการตัดกระแสรถทางตรงและรถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้ง เกิดการสะสมของปริมาณการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งนี้ เมื่อโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพของสายทาง ช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ลดปัญหาการจราจรติดขัด ช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยระหว่างดำเนินโครงการฯ โดยกำชับผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย อาทิ ป้ายเตือน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

         
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#ภาพและกิจกรรมกรมทางหลวง
#สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง