ข่าวกิจกรรม

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

ตรวจสะพานเกือกม้า (สะพานกลับรถ) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม.26+100 (ขาออก)

 

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสนธยา ศรีนวล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายปฏิบัติการ)          นายยอดเพชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) นายมนตรี วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงมหาชัย และนายปราชญ์พงษ์ เมฆนิติกุล หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย ตรวจสะพานเกือกม้า (สะพานกลับรถ) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม.26+100 (ขาออก) ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

          ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานเกือกม้า (สะพานกลับรถ) ซึ่งออกแบบก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด  โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เพิ่มจำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟกระพริบ และติดตั้งแผงกั้นบนขอบสะพานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็ว จึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มสุราขณะขับรถ ไม่ขับรถย้อนศร และขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง