ข่าวกิจกรรม

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย

เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ หมวดทางหลวงมหาชัย

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเปิดจุดบริการทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ หมวดทางหลวงมหาชัย

        วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสนธยา ศรีนวล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายยอดเพชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน ตำรวจทางหลวงและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเปิดจุดบริการทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางของประชาชน       ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 พร้อมรณรงค์ 3 มาตรการด้านความปลอดภัย ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด ณ หมวดทางหลวงมหาชัย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร
ทั้งนี้ ในช่วง 7 วัน ของการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กรมทางหลวงดำเนินการมีเป้าหมายให้ 41 สายทาง ในความรับผิดชอบมีอุบัติเหตุ    เป็นศูนย์ ติดตามสภาพการจราจรด้วยกล้อง CCTV พร้อมรายงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Mobile Application ควบคู่กับการออกตรวจสอบเส้นทางเป็นระยะ ตั้งจุดเฝ้าระวัง จุดตรวจความเร็วและแอลกอฮอล์ตลอดเส้นทาง โดยตั้งเต็นท์บริการทั่วไทย 3 รูปแบบ ประกอบด้วย เต็นท์บริการและแนะนำเส้นทาง เต็นท์บริการและจุดพักรถ เต็นท์ช่วยเหลือใกล้แหล่งท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน บนถนนสายหลักทั่วประเทศ

เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร 02 – 420 - 1406”