ข่าวกิจกรรม

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

พิธีเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายยอดเพชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) ร่วมพิธีเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมมูลนิธิการกุศล และผู้ประกอบการรถรับจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร


       ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าเวลาช่วงปกติ ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 มีความสะดวก ปลอดภัยและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้กำหนดมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน 7 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ และมาตรการพิเศษเพิ่มอีก 3 กิจกรรม ได้แก่ โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โครงการอำเภอปลอดภัยตายเป็นศูนย์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน
       นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยหน่วยงานราชการและภาคเอกชนได้บูรณาการการทำงานร่วมกันได้ประกาศพื้นที่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดจุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ประชาชนที่เดินทางตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วย