ผลประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เขียนโดย Super User
Attachments:
Download this file (e-14-2561.pdf)Click[จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.45+800 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]522 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.1.2561.PDF)click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.35+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1แห่ง]499 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.10.2561.PDF)click[งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ระหว่าง กม.5+880 - กม.6+600 ด้านขวาทาง (รวม Slip Road ด้านขวาทางและจุดกลับรถใต้สะพาน Overpass - Ramp A) ปริมาณงาน 1 แห่ง]574 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.11.2561.PDF)click[้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.35+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 81,710 เมตร]507 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.13.2561.PDF)click[จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+100 (ร่องกลาง), กม.27+420 (ร่องกลาง) และ กม.29+300 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น]613 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.2.2561.PDF)click[จ้างเหมาทำไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.24+430 - กม.25+030 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง]559 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.3.2561.PDF)click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 - กม.10+752 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]556 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.6.2561.PDF)click[้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 1 ระหว่าง กม.14+660 - กม.30+275 ทางหลัก ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]500 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.7.2561.PDF)click[จ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 - กม.41+067 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]508 kB
Download this file (ประกาศผลประกวดราคา สค.e.9.2561.PDF)click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.27+100 - กม.27+950 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]516 kB
Download this file (ผล สค-e-8-61.pdf)click[ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สค./e/8/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.31+400 - กม.32+500]592 kB
Download this file (ผล-e-4-61.pdf)click[ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สค./e/4/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 - กม.31+419 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริม]582 kB
Download this file (ผล-e-5-61.pdf)click[ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ สค./e/5/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ที่กม.13+110 (บริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ) ปริมาณงา]587 kB