ผลสอบราคา

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เขียนโดย Super User
Attachments:
Download this file (ex.1-61.pdf)click[ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ สค./ส/1/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.26+432 - กม.2]397 kB
Download this file (ex.2.2561.PDF)click[งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน สะพานต่างระดับท่าตำหนัก ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+128 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 - กม.31+419 ปริมาณงาน 1 แห่ง]252 kB
Download this file (ex.5.2561.PDF)click[งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต (Major Repair of Concrete Pavement) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.30+240 – กม.31+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 700 ตร.ม.]254 kB
Download this file (ex3-61.pdf)click[ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ สค./ส/3/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 2 ที่กม.28+040 (บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงงานไวไว) ปริมาณงาน 1 แห่ง]390 kB
Download this file (ex4-61.pdf)click[ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ สค./ส/4/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 3 ที่กม.31+980 (บริเวณจุดกลับรถหน้าสวนสามพราน) ปริมาณงาน 1 แห่ง]390 kB
Download this file (ex6-61.pdf)click[ประกาศผลสอบราคาจ้างเลขที่ สค./ส/6/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำ (Construction of Permanent Ditch) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.32+800 - กม.34+000 (ร่องแบ่งทางหลัก (]393 kB
Download this file (ex7.2561.PDF)click[งานจ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+497.50 ด้านซ้ายทาง (หน่วยงานวางแผน, อาคารประชุมเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์, ห้องน้ำงานอำนวยความปลอดภัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง]412 kB
Download this file (ex8-61.pdf)click[ประกาศสอบราคาเลขที่ สค/ส/8/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.17+350 - กม.18+345 (บริเว]399 kB