ประกาศราคากลาง

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เขียนโดย Super User
Attachments:
Download this file (rak8.pdf)Click[จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.17+350 - กม.18+345 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง]820 kB
Download this file (rakakang_309113110.PDF)Click[จ้าเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ที่ กม.13+110 (บริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ) ปริมาณงาน 1 แห่ง]570 kB
Download this file (rakakang_32425800.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.5+880 – กม.6+600 ด้านขวาทาง (รวม Slip Road ด้านขวาทาง และจุดกลับรถใต้สะพาน Overpass – Ramp A) ปริมาณงาน 1 แห่ง]1962 kB
Download this file (rakakang_33815111.PDF)Click[งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 - กม.31+419 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง]587 kB
Download this file (rakakang_34140985.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]581 kB
Download this file (rakakang_3514660.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 1 ระหว่าง กม.14+660 - กม.30+275 ทางหลัก ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]655 kB
Download this file (rakakang_3524430.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.24+430 – กม.25+030 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง]2000 kB
Download this file (rakakang_3526100.PDF)Click[้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+100 (ร่องกลาง), กม.27+420 (ร่องกลาง) และ กม.29+300 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้]3563 kB
Download this file (rakakang_3527100.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.27+100 - กม.27+950 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1824 kB
Download this file (rakakang_3531400.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.31+400 - กม.32+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 8,500,000.00 บาท (เงินแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)]1556 kB
Download this file (rakakang_3544500.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.45+800 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1059 kB
Download this file (rakakang_426420.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.35+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง]618 kB
Download this file (rakakang_426420con.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.35+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 81,710 เมตร]617 kB
Download this file (rakakang_426420label.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 - กม.41+067 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1122 kB
Download this file (rakakang_e14.pdf)New[จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.45+800 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1896 kB
Download this file (rakakng1.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.26+432 - กม.27+350 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง]529 kB
Download this file (rakakng2.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน สะพานต่างระดับท่าตำหนัก ระหว่าง กม.0+000 – กม.2+128 ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 – นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 - กม.31+419 ปริมาณงาน 1 แห่ง]524 kB
Download this file (rakakng3.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 2 ที่กม.28+040 (บริเวณจุดกลับรถหน้าโรงงานไวไว) ปริมาณงาน 1 แห่ง]962 kB
Download this file (rakakng4.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 3 ที่กม.31+980 (บริเวณจุดกลับรถหน้าสวนสามพราน) ปริมาณงาน 1 แห่ง]983 kB
Download this file (rakakng5.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต (Major Repair of Concrete Pavement) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ตอน 2 ระหว่าง กม.30+240 – กม.31+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 700 ตร.ม.]731 kB
Download this file (rakakng6.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานก่อสร้างทางระบายน้ำ (Construction of Permanent Ditch) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 2 ระหว่าง กม.32+800 - กม.34+000 (ร่องแบ่งทางหลัก (เป็นช่วงๆ)) ปริมาณงาน 5,280 ตร.ม.]605 kB
Download this file (rakakng7.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+497.50 ด้านซ้ายทาง (หน่วยงานวางแผน, อาคารประชุมเพชรเกษมวิถีสวัสดิ์, ห้องน้ำงานอำนวยความปลอดภัย) ปริมาณงาน 1 แห่ง]1042 kB