ร่างรายการข้อกำหนด / ร่างขอบเขตงาน

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

เขียนโดย Super User
Attachments:
Download this file (tor_309113110.PDF)Click[จ้าเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ที่ กม.13+110 (บริเวณจุดกลับรถหน้าหมวดทางหลวงเศรษฐกิจ) ปริมาณงาน 1 แห่ง]1651 kB
Download this file (tor_32425800.PDF)Click[้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร – บางบอน ระหว่าง กม.5+880 – กม.6+600 ด้านขวาทาง (รวม Slip Road ด้านขวาทาง และจุดกลับรถใต้สะพาน Overpass – Ramp A) ปริมาณงาน 1 แห่ง]2254 kB
Download this file (TOR_33815111.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.15+111 - กม.31+419 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง]1692 kB
Download this file (tor_34140985.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย – ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 – กม.10+752 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1703 kB
Download this file (tor_3514660.PDF)Click[้างเหมาทำงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 1 ระหว่าง กม.14+660 - กม.30+275 ทางหลัก ทางขนาน ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1716 kB
Download this file (tor_3524430.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.24+430 – กม.25+030 (บริเวณร่องกลาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง]1728 kB
Download this file (tor_3526100.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ – สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.26+100 (ร่องกลาง), กม.27+420 (ร่องกลาง) และ กม.29+300 (ด้านซ้ายทาง) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น]1991 kB
Download this file (tor_3527100.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.27+100 - กม.27+950 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]2109 kB
Download this file (tor_3531400.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.31+400 - กม.32+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]2088 kB
Download this file (tor_3544500.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง (Remedy and Prevention of Flooding) ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 3 ระหว่าง กม.44+500 - กม.45+800 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1899 kB
Download this file (tor_426420.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.35+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง]1624 kB
Download this file (tor_426420con.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.35+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 81,710 เมตร]1611 kB
Download this file (tor_426420label.PDF)Click[จ้างเหมาทำงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ระหว่าง กม.26+420 - กม.41+067 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง]1717 kB