Home

145/6 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Home

เขียนโดย Super User

ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร 

                        

ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างสายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

          วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 และคณะ ตรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง สะพานลอยคนเดินข้าม สะพานกลับรถ และศาลาทางหลวงในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้แก่ หมวดทางหลวงมหาชัย  หมวดทางหลวงบางโทรัด หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ หมวดทางหลวงพุทธมณฑล และหมวดทางหลวงนครชัยศรี โดยมี นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสนธยา ศรีนวล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้างานให้การต้อนรับ 
          ทั้งนี้ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการ “เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง” สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย การลดอุบัติภัยและอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง ซึ่งการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง สะพานลอยคนเดินข้าม สะพานกลับรถ และศาลาทางหลวง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ปุ่มสะท้อนแสง หลักนําทาง เป้าสะท้อนแสง และไฟกระพริบ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณที่เกิดบ่อย ช่วยป้องกันและลดการเกิดอาชญากรรมต่อประชาชนที่สัญจรและเดินเท้า และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปรากฏแก่สายตาในเวลากลางคืนให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก ทางร่วม ทางโค้ง บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางเดินรถ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและชุมชน รวมทั้ง การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติการสะท้อนแสงบนป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เครื่องหมายนําทาง และการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบนราวกันอันตราย ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม จุดที่ติดตั้งต้องไม่ก่อให้เกิดอันตราย และดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้ที่พักอาศัยอยู่สองข้างทางหลวงเป็นสำคัญ

 

         

 

 #ภาพและกิจกรรมกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง

เขียนโดย Super User

ตรวจโครงการก่อสร้างจุดกลับรถ

บริเวณหน้าสวนสามพรานจังหวัดนครปฐม

                   

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) และนายทรงฤทธิ์ ชยานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง (Improvement of Roadway Geometry) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ตอน 3 ที่ กม.31+980 (บริเวณจุดกลับรถหน้าสวนสามพราน) ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เขียนโดย Super User

ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย

เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ หมวดทางหลวงมหาชัย

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเปิดจุดบริการทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ หมวดทางหลวงมหาชัย

เขียนโดย Super User

ตรวจสะพานเกือกม้า (สะพานกลับรถ) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม.26+100 (ขาออก)

 

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสนธยา ศรีนวล รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายปฏิบัติการ)          นายยอดเพชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) นายมนตรี วงศ์วิวัฒน์ หัวหน้าหมวดทางหลวงมหาชัย และนายปราชญ์พงษ์ เมฆนิติกุล หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย ตรวจสะพานเกือกม้า (สะพานกลับรถ) บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม.26+100 (ขาออก) ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

          ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานเกือกม้า (สะพานกลับรถ) ซึ่งออกแบบก่อสร้างตรงตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนด  โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เพิ่มจำนวนไฟฟ้าส่องสว่าง สัญญาณไฟกระพริบ และติดตั้งแผงกั้นบนขอบสะพานให้สูงขึ้น นอกจากนี้ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็ว จึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่มสุราขณะขับรถ ไม่ขับรถย้อนศร และขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง

         

เขียนโดย Super User

พิธีเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

 

       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายยอดเพชร วัฒนดิเรก รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร (ฝ่ายวิศวกรรม) ร่วมพิธีเปิดเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมมูลนิธิการกุศล และผู้ประกอบการรถรับจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จ.สมุทรสาคร