แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร)

1210 หมู่ 10 ถ.วัฒนานคร-แซร์ออ ต.วัฒนานคร

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

โทร. 037-261231

แฟ็กซ์. 037-261232