เมือวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. นายอำนวยพร  ศรีอิสรานุสรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดนครธรรม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่  26  ตุลาคม 2559  นายอำนวยพร  ศรีอิสรานุสรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายคำอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร