background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้

นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) นำเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (TMCS Shadow Operation)

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินตามมาตรฐานสากล

ณ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณูโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. 
นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมงานรัฐพิธี จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) พร้อมด้วย

นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง) และ พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ ศาลาประชาคม และ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates