background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 21. กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.นายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้

นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ)

จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

"งานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง"

ทางหลวงหมายเลข 12960100 ตอน ท่างาม - โป่งแค

ระหว่าง กม.6+075 - กม.7+900 ระยะทาง 1.825 กิโลเมตร

โดย นายศิริวัฒน์ ฟักคง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ซึ่ง ทางหลวงดังกล่าว

เป็นเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลักสำหรับประชาชน อำเภอวัดโบสถ์ 

อำเภอชาติตระการ ที่จะเดินทางเข้าตัวอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

และมีการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น

และยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ,

อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ และเป็นเส้นทางไปยังศูนย์ศิลปาชีพ

ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ในโครงการพระราชดำริอีกด้วย

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

จึงเห็นควรพิจารณาปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร และขนส่ง ต่อไป.
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ 2560
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates