background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายสมบัติ เจริญพัฒน์

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 ให้เกียรติร่วมงาน

“จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”ซึ่ง นายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)ได้จัดขึ้น

พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการ,พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 นายเจษดา บุญรอด

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นำข้าราชการ,

พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ทำการปลูกหญ้าแฝกสืบสานแนวทางตามพระราชดำริ

“โครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.317+000 ด้านซ้ายทาง

เพื่อเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันการชะล้างพังทลายของดินอีกทางหนึ่ง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 26 กันยายน 2561
#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560 
#เรารักกรมทางหลวง

Read more: ประชาสัมพันธ์

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates