background
logotype
image1 image2 image3

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของ หมวดทางหลวง และ หน่วยงานในสังกัด แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561

Read more: ประชาสัมพันธ์

 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ รองผู้อำนวยการสำนักงาน พร้อมด้วย 
นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หมวดทางหลวงแก่งโสภา

และ เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 5   เป็นกรรมการ การตรวจการจ้างเพื่อตรวจรับ งานโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2561

งานแก้ไข และป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ตอน 1 กม.302+350 - กม.302+450

โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ ตามสัญญา เพื่ออำนวยความสะดวก และ ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางต่อไป

Read more: ประชาสัมพันธ์

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates