background
logotype

เขาสมอแคลง ,โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ,เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว

เขาสมอแคลง ,โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง ,เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว

.... เขาสมอแคลง    ภูเขาขนาดย่อมวัดความสูงจากพื้นดินประมาณ 200 เมตร    ตั้งโดดเดี่ยวริมทางกลางท้องทุ่ง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 ริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก  ก่อนถึงตัวอำเภอวังทอง ประมาณ 3 - 4 กิโลเมตร 


     ลักษณะทางภูมิประเทศ เขาสมอแครง หรือเขาสมอแคลง เป็นภูเขาเล็กๆ ในแนว เหนือ-ใต้ ห่าจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 17 กิโลเมตร มีความสูงไม่มากนัก สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร มีความสำคัญในด้านโบราณคดีย้อนไปถึงช่วงการสร้างเมืองพิษณุโลก โดยพบโบราณสถาน พระมหาเจดีย์บนยอดเขา และพบโบราณวัตถุมากมาย และพบว่าเคยมีวัดอยู่ในบริเวณเขาสมอแคลงมากถึง 7 แห่ง ปัจจุบันถูกทิ้งเป็นวัดร้างไปหลายแห่ง คงเหลือ สำนักสงฆ์สระสองพี่น้อง วัดราชคีรีหิรัญยาราม โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง วัดเขาสมอแคลง(พระพุทธบาท) ตลอดเวลาที่ผ่านมามีความพยายามศึกษาค้นคว้า ความเป็นมาของภูเขาเล็กๆ ลูกนี้ โดยข้อมูลจากพงศาวดารและตำนานรวมทั้งนิทานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาพร้อมกับหลักฐานทางโบราณคดี

.... พระแม่กวนอิมหยกขาว   พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวพุทธมหานิกาย ซึ่งหมายถึงเกือบทั้งหมดของชาวจีน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับชาวไทยมาหลายร้อยปี จนหลอมรวมกลมกลืนกันมาจนถึงปัจจุบันเราจะได้เห็นการสร้างเจ้าแม่กวนอิมไว้ในศาสนสถานทั้งหินยานและมหายาน สำหรับเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวสูง 3 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวัดราชคีรีหิรัญยารามบนเขาสมอแคลง

.... โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง   เป็นศาสนสถานนิกายมหายาน ในเบื้องต้นชาวจีนสร้างขึ้นเมื่อครั้งเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองพิษณุโลกใหม่ๆ เดิมทีมีเพียงเจ้าพ่อเห้งเจียเท่านั้น เคยเรียกกันว่าศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย หลังจากนั้นก็มีการขยายต่อเติม จนมาเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ อยู่ใกล้ๆ กับวัดราชคีรีหิรัญยาราม มีจุดชมวิวที่สวยงาม บนเขาสมอแคลงแห่งนี้จนได้ฉายาว่าเป็น ดอยสุเทพ 2 

 

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates