background
logotype

งานอำนวยความปลอดภัย

งานอำนวยความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ : 08-1886-1659

E-mail : -

 

แถวบน จากซ้ายไปขวา

          1.นายนวรัตน์  สีตลพฤกษ์  2.นายศราวุธ  สิงหวิชัย  3.นายกฤษณะ พนัสขาว 

4.นายภีรพนธ์  อาทิตย์  5.นายกฤษฎา  นวลจันทร์เพ็ญ  6.นายวิชัย  เอี่ยมเหม็น


แถวกลาง จากซ้ายไปขวา

           1.นายมนตรี  แก้วหนู 2.นายสิริชัย เพชรพล 3.นายวรุต ภู่บึงพร้าว 

4.นายสนธิชัย สิงหวิชัย  (หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย)

5.นายสายชล ปู่ซึ้ง  6.นายยงยุทธ แก่งอินทร์  7.นายณรงค์  แย้มทัศน์  8.นายจิรพงษ์ เกิดเพ็ง


แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา

          1.นางสาวธณัฎฐา  สิงหวิชัย  2.นางสาวพชนก พุกไชยนาม 

3.นางสาวรุ่งรัตน์  วานิชสมบัติ  4.นางสาวนิภา สีสวัสดิ์  5.นายรำยง นนทะโคตร์

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates