background
logotype

งานปรับซ่อม

งานปรับซ่อม

เบอร์ติดต่อ : 08-1975-9396

E-mail : -

แถวหน้าจากซ้ายไปขวา 1.นายประจักร์ แก้วหอม (ช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)

2.นายณัฐพงษ์ สังข์ทอง  3.นางสุทธิวรรณ สินทูล

4.นางสาวสุมาลี เจริญรัตน์  5.นางสาวจรัสรัตน์ นาข้าวเบา

6.นายวิโชติ สีคำ  7.นายรัฐไท ไทยสันทัด

แถวหลังจากซ้ายไปขวา 1.นายณัฐพงษ์ ปุญญฤทธิ์  2.นายชัยพฤกษ์ สินทูล  

3.นายพัฒนา คนซื่อ (รก.ชป.ขท.)

4.นายเจนณรงค์ จำปางาม  5.นายสมชาย ม้วนพรม  6.นายมานพ แก้วสา

 

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates