background
logotype

หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม

หมวดทางหลวงบางกระทุ่ม

เบอร์ติดต่อ : 08-7492-2289

E-mail : -

จากซ้ายไปขวา 1.นายสมควร ระบอบ 2.นายอภิชาติ สิงห์สวัสดิ์ 3.นายเกรียงศักดิ์ พรอยแหวน 

4.นายแพง น้อยพันธ์ 5.นายชวลิต กรรณเมือง (หมวดฯบางกระทุ่ม) 6.นายสำเริง วงวิลาส

 7.นายวันชาติ สิงห์หลาบ 8.นายวิชัย โพธิ์ศรี 9.น.ส.กรรณิการ์ เทวะ

จากซ้ายไปขวา 1.นายประเสริฐ เนตรนิยม 2.นายมนัส อินโอภาศ 3.นายสมชาย กองแสนแก้ว
4.นายเทียน รอดหุ่น 5.นายดำรง จันแดง 6.นายสมพงษ์ ชาวด่านซ้าย 7.นายพิชัย ติยะสันต์

จากซ้ายไปขวา 1.นายเอกราช ภู่โพธิ์เกตุ 2.นายบุญชู อุดร 3.นายใหม่ หรมใจบุญ 4.นายบัววรรณ์ กลิ่นพยอม

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) Phitsanulok Highway Maintenance District Office 2 Department of Highways (DOH)   globbersthemes joomla templates