background
logotype
image1 image2 image3

Home

ประวัติแขวงทางหลวงฯ

           แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475 บริเวณ กิโลเมตรที่ 2+150ของทางหลวงหมายเลข 1061
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 12 ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก
และได้ก่อสร้างสำนักงานใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีนายช่างแขวงการทางปฏิบัติหน้าที่มาแล้วรวมทั้งสิ้น 29 คน

ปัจจุบัน ว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิบแท้
เป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 

 

 

 

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates