background
logotype
image1 image2 image3

Home

หน่วยงานอำนวยความปลอดภัย

นายศิขรินทร์ บุญบำรุง
หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 1     อัตรา
ลูกจ้างประจำ 4     อัตรา
พนักงานราชการ 1     อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 18     อัตรา
2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates