background
logotype
image1 image2 image3

Home

หน่วยงานต้นไม้และสวน

นายเชิดชัย แก้วโก๋
หัวหน้างานต้นไม้และสวน

อัตรากำลัง

ข้าราชการ 1     อัตรา
ลูกจ้างประจำ 2     อัตรา
พนักงานราชการ 1     อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว 16    อัตรา 

2020  แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่1   globbersthemes joomla templates